• darkblurbg
  • darkblurbg

Frenulotomie

Een frenulotomie is het operatief doorsnijden van het voorhuidriempje of toompje, hierdoor wordt er meer ruimte gecreëerd. Het toompje kan te kort zijn (aangeboren of door inscheuring, ontsteking en littekenvorming ontstaan zijn) en bij erecties of seks pijn veroorzaken en soms zelfs inscheuren. Een frenulotomie kan dan nodig zijn om dit op te heffen.

 

De behandeling

De voorbereidingen en nazorg bij een frenulotomie zijn vergelijkbaar met die van de besnijdenis bij volwassenen. De wond die gemaakt wordt is alleen veel kleiner dan bij een volledige besnijdenis. De frenulotomie wordt gedaan onder lokale verdoving.

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk dat u de nazorginstructies zorgvuldig opvolgt. Echter, we begrijpen dat u niet alles kunt onthouden op zo’n spannende dag. Alle nazorginstructies die u tijdens het intake gesprek heeft gehad krijgt u dan ook allemaal mee op papier. Hierdoor kunt u alles rustig thuis nalezen, inclusief de meest gestelde vragenlijst.  Indien u dan alsnog vragen heeft kunt u altijd contact op nemen met BesnijdenisPunt tijdens kantooruren via het algemene nummer. Bij spoed kunt u ons altijd 24/7 bereiken via het spoednummer. In principe vindt geen nacontrole plaats, indien u toch een keer een nacontrole zou willen dan kunt u hiervoor telefonisch of per mail een afspraak voor maken.

 

Complicaties

Bij elke ingreep, hoe klein ook, kunnen er problemen optreden. Deze complicaties kunnen bestaan uit een infectie of een nabloeding. Het komt wel eens voor dat er een kleine nabloeding optreedt. In dat geval kunt u een verbandje om uw penis doen en dat gedurende een kwartier met de hand aandrukken. Indien de bloeding aanhoudt dan neemt u met ons contact op.