• darkblurbg

Bij BesnijdenisPunt is goede zorg ook veilige zorg

BesnijdenisPunt staat ook in deze tijd voor u klaar. Onze behandelingen worden altijd onder veilige en hygiënische omstandigheden uitgevoerd. In onze besnijdenisklinieken volgen wij de richtlijnen van het RIVM en hanteren wij momenteel onderstaande gedrag- en omgangsregels:

 

Kom zo veel mogelijk alleen!

Wij vragen u om zoveel mogelijk alleen te komen. Bij de behandeling van kinderen mogen wel beide ouders aanwezig zijn. Andere begeleider(s) kunnen wij momenteel niet toelaten in de kliniek. Zij wachten buiten de kliniek op u.

 

Blijf thuis als u klachten of ziekteverschijnselen heeft!

Indien u klachten heeft zoals hoesten, niezen, loopneus of koorts of als mensen in uw huishouden deze klachten hebben dan dient u de afspraak uiterlijk 24uur van te voren af te bellen. Als u allen klachtenvrij bent dan kan de behandeling in onze besnijdeniskliniek doorgaan. Als bij uw binnenkomst in de kliniek blijkt dat u of andere personen in de thuisomgeving deze gezondheidsklachten hebben dan kan de behandeling ook uitgesteld worden.

 

Kom op tijd!

Wij verzoeken u op tijd te komen. Kom niet te laat en kom niet vroeger dan noodzakelijk. Om de aantallen bezoekers in onze klinieken te beperken mag 5 minuten voorafgaand aan het afgesproken tijdstip van uw afspraak de kliniek betreden. Indien u veel te vroeg bent, probeer dan zoveel mogelijk buiten de kliniek te wachten.

 

Volg de instructies van personeel op!

Ons personeel heeft het beste met u voor. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers staat voorop. Ons personeel handelt volgens de RIVM richtlijnen en instructies hiervan dient u dan ook op te volgen.

 

Desinfecteer uw handen!

Goede handdesinfectie helpt om de verspreiding van het virus te voorkomen. Bij binnenkomst in onze besnijdenisklinieken dient u uw handen te wassen. Desinfecteer uw handen met behulp van onze desinfectiepompen. Na desinfectie van uw handen wordt u begeleidt naar de wachtkamer voor de afhandeling van de administratie.

 

Geen hand, een glimlach mag altijd!
Voor u en onze veiligheid schudden we geen handen, maar verwelkomen u met een warme glimlach.

 

Houd 1,5 meter afstand a.u.b.!
Geef uzelf en onze medewerkers 1,5 meter ruimte. Uitzondering hierop is het medisch contact waar de veiligheid gewaarborgd wordt door het dragen van beschermende middelen (mond-neus maskers, handschoenen e.d.). Draag zorg voor uzelf en zo ook voor anderen.

 

We houden de kliniek schoon!

Als u de wachtruimte verlaat worden de stoelen en tafel waar u heeft gezeten gedesinfecteerd. Na iedere behandeling worden de behandelruimte, operatietafel, lamp, werkblad, bureau, stoelen en alle tastvlakken gedesinfecteerd. De kliniek wordt dagelijks volledig schoongemaakt en gedesinfecteerd.

 

Met bovenstaande maatregelen zorgen wij voor een veilige omgeving voor de behandeling van u of uw kind en zorgen wij voor een veilige werkomgeving voor onze zorgverleners.

Alvast bedankt voor uw medewerking en tot ziens in onze klinieken,

 

Team BesnijdenisPunt