• darkblurbg

Een her-besnijdenis of correctie?

De procedure bij een correctie van een eerdere besnijdenis wat betreft de voorbereiding en nazorg is in principe zoals beschreven bij de informatie over de besnijdenis bij Kind/Volwassene. Echter bij een correctie zal de arts in het intake gesprek met u op maat bespreken wat er precies te corrigeren valt en wat de verwachtingen zijn van de correctie. Soms kan de arts adviseren om de correctie uit te stellen indien de wond nog niet goed genezen is of dat er nog teveel zwelling is. Dit hoort u dan in het intakegesprek. Indien u niet zeker bent of er een correctie moet plaatsvinden van een eerdere, in een andere besnijdeniskliniek, uitgevoerde besnijdenis kunt u ook eerst een consult afspraak maken om met onze zeer ervaren arts te bespreken wat de mogelijkheden en/of verwachtingen zijn.