• darkblurbg

Pre-operatief (Voorbereiding) 

Uitgebreide informatie over de besnijdenis van uw kind krijgt u per mail nadat de behandelafspraak met u is bevestigd. Hierin staat alles wat u moet weten over de besnijdenis en over de verschillende methoden, dus neem deze informatie goed door.

Hieronder kort samengevat wat u moet doen voordat u naar onze besnijdeniskliniek komt:

 • Was uw kind van te voren of zorg ervoor dat uw kind zich gedoucht heeft
 • Geef uw kind minimaal een half uur voor van te voren een paracetamol zetpil (dosering staat in informatiepakket, is afhankelijk van leeftijd).
 • Neem altijd extra luiers en/of schoon ondergoed mee.
 • Neem flesvoeding mee indien van toepassing, evt lievelingsspeeltjes meenemen ter afleiding.
 • Iedereen mag mee komen naar de kliniek, echter er mogen maximaal 4 personen (inclusief ouders) aanwezig zijn in de behandelkamer.
 • Indien één van de ouders niet aanwezig kan zijn, neem dan altijd een ondertekende toestemmingsverklaring/machtigingsformulier mee van de ontbrekende ouder. Deze wordt meegestuurd in het informatiepakket.

 

Peroperatief (In de besnijdeniskliniek)

Bij aankomst in onze besnijdeniskliniek zal direct een verdovende zalf gesmeerd worden bij uw kind op de plek waar de verdovingsprikjes komen, zodat dit alvast goed kan inwerken.

In de tussentijd zullen de administratieve verplichtingen afgehandeld worden zoals de betaling en het invullen van de toestemmingsverklaring voor de besnijdenis. Er wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van beide ouders en/of eventuele aanwezigheid van een machtigingsformulier van de afwezige ouder.

Vervolgens volgt er een intake gesprek waarbij er gevraagd wordt naar de gezondheid van uw kind en waarin u informatie krijgt over de gang van zaken vóór, tijdens en ná de besnijdenis, inclusief de mogelijke complicaties (hoe klein de kansen ook zijn). Er wordt met u besproken welke methode het beste is voor uw kind en u kunt aangeven welke methode u kiest. U kunt uitgebreid vragen stellen en indien alles duidelijk is moet het informed consent/toestemmingsformulier ondertekend worden.

Bij kinderen vanaf 1 jaar wordt er standaard anxiolyse oftewel een “roesje” gegeven middels een neusspray om de angst te remmen en de kinderen zo comfortabel mogelijk te maken. Kinderen kunnen er slaperig of suffig van worden maar blijven wel gewoon wakker. Het is dus geen diepe sedatie. Bij kinderen tussen de 6-12 maanden en kinderen boven de 6jaar wordt een roesje alleen op indicatie gegeven. Bij zuigelingen onder de 6 maanden wordt geen roesje gegeven, maar kan afleiding plaatsvinden middels sucrose (suikerwater) of een eigen flesje melk.

Nadat het verdovende zalfje en (indien van toepassing) het roesje zijn ingewerkt zal de lokale verdoving plaatsvinden en zal de penis na enkele minuten volledig verdoofd zijn. Nadat de verdoving goed gecontroleerd is zal de besnijdenis plaats vinden. Dit duurt ongeveer 10 a 15 minuten.

 

De methode: Klem (ring) of klassieke methode? 

 • Bij BesnijdenisPunt wordt de besnijdenis bij beide methodes volgens een religieus (Islamitisch) en medisch verantwoorde manier uitgevoerd met een cosmetisch fraai resultaat. Door onze uitgebreide ervaring gaat de besnijdenis snel en is er een minimale kans op complicaties.
 • Beide methodes geven cosmetisch hetzelfde resultaat op de lange termijn. Er is géén verschil in de pijnbeleving na de besnijdenis tussen de klassieke- of de klemmethode.
 • Sommige besnijdenisklinieken geven negatief advies over de klem (ring) methode, maar dit komt puur omdat zij de klemmethode niet kunnen hanteren, het vereist een optimale behendigheid voor het juist kunnen hanteren van de klemmethode en daarnaast ook een financiële investering waardoor sommige klinieken het achterwege laten. Daarnaast blijkt, uit grote internationale studies, dat de klemmethode in vele opzichten beter en veiliger is dan de klassieke methode, met name bij jonge kinderen. De klassieke methode in onze besnijdeniskliniek bestaat uit een minimaal invasieve methode, waardoor de veiligheid gehandhaafd blijft en het bloedverlies nagenoeg nihil is. BesnijdenisPunt gaat mee met de tijd maar behoud alle belangrijke (medisch en religieuze) waarden in stand.
 • Bij luier dragende kinderen raden wij de klemmethode aan. Deze methode geeft iets minder kans op infecties en nabloedingen. Ook bij kinderen met overtollig pubisvet (buik vet) heeft de klemmethode de voorkeur voor het herstel van de wond.
 • De klem zit stevig vast, kinderen kunnen deze niet lostrekken.
 • De keuze voor een methode ligt altijd bij de patiënt en/of ouders, wij als ervaren artsen adviseren en begeleiden u hierin.

 

 

 

In enkele gevallen kan er aan de hand van het intake gesprek of lichamelijk onderzoek redenen zijn waarbij het verstandig is een besnijdenis op dat moment niet door te laten gaan op advies van de arts (bv bij koorts, spugen/diarree, te veel pubisvet waardoor penis onder huid niveau, bepaalde allergieën of andere medische redenen) waardoor het uitgesteld dient te worden. Dit is altijd in belang van het kind en ook als u al een feest georganiseerd heeft staat de gezondheid van uw kind bij ons altijd voorop. In zeldzame gevallen kunnen er urologische aangeboren afwijkingen vastgesteld worden (meest voorkomend is hypospadie). Dit wordt meestal geconstateerd nadat de verdoving is gegeven en de verklevingen van de voorhuid zijn losgemaakt omdat de eikel dan pas goed en in zijn geheel zichtbaar wordt. Bij sommige urologische afwijkingen kan een besnijdenis niet door gaan of dient dit uitgesteld te worden. Soms heb je namelijk de voorhuid nodig voor de correctie van een aangeboren afwijking aan de penis. In deze gevallen zullen duidelijke instructies worden meegegeven en een eventuele verwijzing naar een kinderuroloog waar we mee samenwerken zal volgen.

 

Post-operatief (Nazorg)

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk dat u de nazorginstructies zorgvuldig opvolgt. Echter, we begrijpen dat u niet alles kunt onthouden op zo’n spannende dag. Alle nazorginstructies die u tijdens het intake gesprek heeft gehad krijgt u dan ook allemaal mee op papier. Hierdoor kunt u alles rustig thuis nalezen, inclusief de meest gestelde vragenlijst.  Indien u dan alsnog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met BesnijdenisPunt tijdens kantooruren via het algemene nummer. Bij spoed kunt u ons altijd 24/7 bereiken via het spoednummer. In principe vindt geen nacontrole plaats, indien u toch een keer een nacontrole zou willen dan kunt u hiervoor een afspraak in een van onze besnijdenisklinieken maken.

 

Complicaties

De besnijdenis is in principe een veilige kleine chirurgische ingreep, echter zoals bij elke chirurgische ingreep kan er ook bij een besnijdenis complicaties optreden, ook al zien we ze zelden. In het toestemmingsformulier staan alle voorkomende complicaties beschreven en in het intakegesprek worden deze ook met u door genomen. Omdat een besnijdenis meestal geen medisch noodzakelijke ingreep is, is het belangrijk dat u zich dit goed realiseert.

Hieronder opgesomd de mogelijke (en ook zeer zeldzame) complicaties:

 • Een beetje bloedverlies (enkele druppels) wat vanzelf stopt is normaal.
 • Indien de penis na enkele dagen vurig rood, pijnlijk en gezwollen is met koorts kan dit op een infectie duiden.
 • Moeilijk kunnen plassen, branderigheid, plas ophoudgedrag.
 • Zwelling: De penis kan vaak nog enkele dagen na de besnijdenis fors gezwollen zijn door de verdovingsvloeistof en ingreep en kan gepaard gaan met pijnklachten. Dit is normaal en gaat vanzelf over. Soms is er veel zwelling van het dunne binnenhuid waardoor de voorhuid kan oprekken en er eventueel een tweede ingreep hiervoor nodig is.
 • Er kunnen soms verklevingen ontstaan tussen de voorhuid en de eikelrand. Dit kan vanzelf oplossen of simpel manueel verholpen worden.
 • Er kan soms sprake zijn van een moeizame wondgenezing doordat de wondranden gaan wijken waardoor het langer duurt dat de wond weer mooi dicht en genezen is.
 • Indien er sprake is van veel vet op het schaambeen (pubisvet) en/of de penis onder huidniveau ligt, kan door ontstaan van verklevingen of phimosis (vernauwing voorhuid) de eikel onder huidniveau raken waardoor later een tweede ingreep nodig kan zijn.
 • Er zijn complicaties die in de literatuur beschreven zijn en dus weleens kunnen optreden maar zéér zeldzaam zijn zoals de meatusstenose en urethrocutane fistels (plasbuisproblemen).