• darkblurbg

Klachtenregeling

Bij BesnijdenisPunt hechten wij veel waarde aan een goede cliëntbeleving. Soms kan het zijn dat u de zorg rondom de besnijdenis als vervelend heeft ervaren, wat wij altijd betreuren. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen, vinden wij het belangrijk dat u laagdrempelig uw klachten of ervaringen met ons kunt bespreken. 

Het indienen van een klacht of verbeterpunt kan door met ons contact op te nemen via telefoonnummer 085-1304156 of door een mail te sturen naar info@besnijdenispunt.nl

Soms kan een goed gesprek met uw besnijdenisarts en/of de klachtenbemiddelaar van BesnijdenisPunt al direct uitkomst bieden.  Indien dit niet lukt biedt BesnijdenisPunt u een onafhankelijke klachtenprocedure bij een onafhankelijke klachtencommissie.